TEAKhome és Én nyereményjáték

TEAKhome Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99/C; Cg.: 07-09-027839, Adószám: 25922024-2-07, továbbiakban: Szervező), mint szervező a jelen játékszabályzatban meghatározott, TEAKhome és Én nevű nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi.

 1. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban azok a vásárlók vehetnek részt, akik , elküldik a TEAKhome KFT webáruházában vásárolt termékekről készített fotókat. A részvétellel elfogadják jelen Szabályzatot és a Lebonyolító oldalán meghatározott adatvédelmi szabályzatot (továbbiakban: Felhasználó).

Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.

A Szervező nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a saját adatait hibásan, vagy hiányosan adta meg.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező és Lebonyolító alkalmazottai, valamint ezen személyek hozzátartozói.

A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 1. A Játék időtartama: 2020.12.27. 10:00 óra – 2021.01.30. 23:59 óra

Nyeremény, eredményhirdetés: a nyereményjátékban 3 nyertest sorsolunk ki azok között, akik a szabályzatnak megfelelően beküldtek olyan fényképet, amelyen a TEAKhome-nál vásárolt termék látható. A nyertesek fejenként 1 db ajándékot nyernek meg.

A nyerteseket sorsolás útján választjuk ki. A sorsolás időpontja: 2021.01.31. 14.00 óra.

A nyertes kiválasztása véletlenszerű sorsolás útján történik.

Nyereményjáték felületének, így a játék lezárásának ideje: 2022.01.30. 23.59 óra

Eredményhirdetés sorsolás alapján: 2022.01.31. 18.00 óra

Eredményhirdetés a www.teakhome.hu Facebook és Instagram oldalán (a Nyertes nevével és városával megjelölten), valamint a Nyertes e-mail üzenet útján történő értesítésével zajlik. Abban az esetben, ha a nyertest 8 napon belül nem sikerül beazonosítani vagy a kapcsolatot felvenni vele, illetve ha a nyertes további 20 napon belül nem tudja igazolni jogosultságát, úgy helyette pótnyertes kerül kisorsolásra.

 1. A Játék menete

 

 • Keresd fel a TEAKhome Facebook oldalát vagy weboldalát
 • Tájékozódj a részletekről.
 • A foto@teakhome.hu e-mail címre küldd el a TEAKhome-tól vásárolt termék fotóját. A nyertessel e-mail üzenetben vesszük fel a kapcsolatot.

 

 1. Az ajándékról

A nyereményjáték során a következő ajándékok egyike nyerhető meg:

A Szervező az ajándékváltoztatás jogát fenntartja. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

A Lebonyolító a nyertes Játékost e-mailben értesíti a nyeremények átvételének részleteiről. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken felül egyéb nyereményt.

 1. A Szervező a nyeremények postázása tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

 

 1. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

 

 1. A Szervező részére átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A TEAKhome Kft. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.
 2. A Játékba beküldött pályázattal a játékos egyben hozzájárul, hogy a beküldött fotóit a TEAKhome Kft. érdekeltségébe tartozó honlapokon, online és offline felületein közzétegye. A játékos egyben elfogadja, hogy a jogsértő (pl: nem saját tulajdonú fotók) pályázatokat a Szervező törli a felületről, valamint tudomásul veszi, hogy pályázatért (fotó) semmilyen díjazás nem illeti meg, azokat önként és ingyenesen a Játékban való részvétel feltételeinek teljesítéséért bocsátotta a Szervező rendelkezésére.

 

Székesfehérvár, 2021. december 27.