www.teakhome.hu honlapon található teljes tartalom, vagy annak részlete (bármely szöveg, grafika, fotó) a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alá esik. A tartalom szerzői vagyoni jogainak jogosultja – amennyiben a tartalomban másként nincs jelölve – a www.teakhome.hu tulajdonosa, a TEAKhome Kft. (továbbiakban: Jogtulajdonos).

A www.teakhome.hu oldalon megjelenő tartalmat magánszemély vagy gazdálkodó szervezet saját céljára a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatja az alábbi módon: Forrás: TEAKhome Kft. www.teakhome.hu

A weboldal egészének vagy egyes részeinek, illetve a TEAKhome Kft. minden közösségi felületén található tartalmainak bármilyen egyéb módon történő felhasználását a Jogtulajdonos felhasználási díj megfizetése ellenében engedélyezi. Ennek díja megkezdett naponként és felhasznált elemenként 20 000 Ft + Áfa. A felhasználás szándékát, tényét, időtartamát, módját, mértékét felhasználó köteles írásban jelezni a Jogtulajdonos felé. Az írásos bejelentés elmulasztása nem mentesíti a felhasználót a fenti összeg megfizetése alól.

Jogtulajdonos fenntartja a felhasználási engedély visszavonásának jogát.

A felhasználási díjról Jogtulajdonos a felhasználás időtartama alatt minden hónap utolsó munkanapján átutalásos számlát állít ki 8 munkanapos teljesítési határidővel.

Amennyiben a felhasznált tartalmat a felhasználó más számára ellenszolgáltatás fejében teszi hozzáférhetővé, úgy a felhasználó az ebből származó vagyoni előnyt köteles Jogtulajdonos számára átengedni.

A fentiektől eltérni kizárólag a Jogtulajdonos és a felhasználó előzetes írásosi megállapodása alapján van mód.

A jelen felhasználási feltételek be nem tartása a jogosulatlan felhasználók számára jogkövetkezményekkel jár.

A Weboldalon található külső hivatkozások (a www.teakhome.hu-tól eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll a honlap üzemeltetőjének befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a honlap üzemeltetője törli, vagy módosítja.